Αιτήσεις Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες

Είστε εδώ

Μήνυμα κατάστασης

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων έχει ξεκινήσει!
Συνολικός Αριθμός Αιτήσεων που είναι σε επεξεργασία: 725
Ιδρύματα: 67
Σχολές: 44
Τμήματα: 199
Εργαστήρια: 382
Ερενητικά Κέντρα-Ινστιτούτα: 33

Το http://relabs.minedu.gov.gr έχει αναπτυχθεί με την χρήση χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το περιεχόμενο διατίθεται με με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή και το λογισμικό με άδεια EUPL.
Αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.
Copyright © 2016 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων