Αιτήσεις Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες

Είστε εδώ

Μήνυμα κατάστασης

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων έχει ξεκινήσει!

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών ΤΠΕ στα ιδρύματα της Γ βάθμιας Εκπαίδευσης και στα Ερευνητικά Ινστιτούτα προχωρά στην καταγραφή των υποδομών ΤΠΕ και στην υποβολή προτάσεων για την βελτίωση/αναβάθμισης τους μέσω της πλατφόρμας https://relabs.minedu.gov.gr.

Στόχος είναι η τελική διαμόρφωση της στρατηγικής και η εξειδίκευση της για την χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης των ΤΠΕ στα ιδρύματα της Γ βάθμιας Εκπαίδευσης και στα Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν σε μια ευρεία περιοχή παρεμβάσεων στο χώρο των ΤΠΕ περιλαμβάνοντας τόσο εξοπλισμό και λογισμικό με έμφαση σε ανοικτές τεχνολογίες/λογισμικό όσο και δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν τόσο σε επίπεδο ιδρύματος/ ινστιτούτου όσο και σε επίπεδο τμήματος/εργαστηρίου.

Για την επιλογή των προτάσεων θα ληφθεί υπόψη:
● το μέγεθος του αιτούντα (αριθμός τμημάτων, αιθουσών, εργαστηρίων πληροφορικής, φοιτητών, διδακτικού, διοικητικού, ερευνητικού προσωπικού)
● η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού (άνω 5ετίας)
● η εμπειρία του φορέα σε ψηφιακές δράσεις,
η ύπαρξη Ιδρυματικής δομής ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης ΤΠΕ,
● καθώς και η αποτύπωση ενός σχεδίου ανάπτυξης και ένταξης των ΤΠΕ στις διαδικασίες του ιδρύματος/τμήματος/εργαστηρίου.
ωστόσο την τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα την έχει το κάθε ίδρυμα.

Η πλατφόρμα https://relabs.minedu.gov.gr θα παραμένει συνεχώς ανοικτή για την υποβολή προτάσεων, ωστόσο η συλλογή και αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται σε κύκλους με τον πρώτο κύκλο να ολοκληρώνεται την 30/9/2016.

Το http://relabs.minedu.gov.gr έχει αναπτυχθεί με την χρήση χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το περιεχόμενο διατίθεται με με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή και το λογισμικό με άδεια EUPL.
Αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.
Copyright © 2016 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων